31 - Paeninsularum

Ad Sirmionem paeninsulam - Carm. 31
Metrum: iambicus trimeter claudus (choliambus)

Paene īnsulārum, Sirmiō, īnsulārumque
ocelle, quāscumque in liquentibus stagnīs
marīque vāstō fert uterque Neptūnus;
quam tē libenter quamque laetus invīsō,
vix mī ipse crēdens Thŷniam atque Bīthŷnos
līquisse campōs et vidēre tē in tūtō.

Ō quid solūtīs est beātius cūrīs,
cum mēns onus repōnit, ac peregrīnō
labōre fessī vēnimus Larem ad nostrum,
dēsīderātōque acquiescimus lectō?
Hoc est quod ūnum est prō labōribus tantīs.

Salvē, ō venusta Sirmiō, atque erō gaudē;
gaudēte, vōsque, ō Lŷdiae lacūs undae,
rīdēte quidquid est domī cachinnōrum.