5 - Vivamus

Anacreon - Fragm. 62
Metrum: Anacreontius versus octosyllabus

Φέρ’ ὕδωρ, φέρ’ οἶνον, ὦ παῖ,
φέρε δ’ ἀνθεμόεντας ἡμῖν
στεφάνους ἔνεικον, ὡς δὴ
πρὸς Ἔρωτα πυκταλίζω.

Ad Lesbiam - Carm. 5
Metrum: Phalaecius versus hendecasyllabus

Vīvāmus, mea Lesbia, atque amēmus,
rūmōrēsque senum sevēriōrum
omnēs ūnĭus aestimēmus assis.

Sōlēs occidere et redīre possunt:
nōbīs, cum semel occidit brevis lūx,
nox est perpetua ūna dormienda.

Dā mī bāsia mīlle, deinde centum,
dein mīlle altera, dein secunda centum,
deinde ūsque altera mīlle, deinde centum.

Dein, cum mīlia multa fēcerīmus,
conturbābimus illa, nē sciāmus,
aut nē quis malus invidēre possit,
cum tantum sciat esse bāsiōrum.

Anacreon & Catullus - Convivia et amores.pdf