Carm. III. 1 - Odi profanum

De necessitate - Carm. III. 1, 1-16
Metrum: Alcaicum systema

Ōdī profānum vulgus et arceō.
Favēte linguīs: carmina nōn prius
audīta Mūsārum sacerdōs
virginibus puerīsque cantō.

Rēgum timendōrum in propriōs gregēs,
rēgēs in ipsōs imperium est Iovis,
clārī Gigantēō triumphō,
cūncta superciliō moventis.

Est, ut virō vir lātius ōrdinet
arbusta sulcīs, hic generōsior
dēscendat in campum petītor,
mōribus hic meliorque fāmā

contendat, illī turba clientium
sit māior: aequā lēge Necessitās
sortītur īnsīgnēs et īmōs;
omne capāx movet urna nōmen.