Aen. IV - Hic postquam Iliacas

Planctus Dīdōnis - Aen. IV, 648-660
Metrum: dactylicus hexameter

Hīc, postquam Īliacās vestēs nōtumque cubīle
cōnspexit, paulum lacrimīs et mente morāta
incubuitque torō dīxitque novissima verba:
“Dulcēs exuviae, dum fāta deusque sinēbat,
accipite hanc animam mēque hīs exsolvite cūrīs.
Vīxī et quem dederat cursum Fortūna perēgī,
et nunc magna meī sub terrās ībit imāgō.
Urbem praeclāram statuī, mea moenia vīdī,
ulta virum poenās inimīcō ā frātre recēpī;
fēlīx, heu nimium fēlīx, sī lītora tantum
numquam Dardaniae tetigissent nostra carīnae.”
Dīxit, et ōs impressa torō “Moriēmur inultae,
sed moriāmur” ait. “Sīc, sīc iuvat īre sub umbrās!”