Aen. I - O socii

Aeneas socios variis casibus afflictos exhortatur - Aen. I. 198-209 Metrum: dactylicus hexameter

„Ō sociī (neque enim ignārī sumus ante malōrum)
ō passī graviōra, dabit deus hīs quoque fīnem.
Vōs et Scyllaeam rabiem penitusque sonantēs
accēstis scopulōs, vōs et Cyclōpia saxa

expertī: revocāte animōs maestumque timōrem
mittite; forsan et haec ōlim meminisse iuvābit.
Per variōs cāsūs, per tot discrīmina rērum
tendimus in Latium, sēdēs ubi fāta quiētās

ostendunt: illīc fās rēgna resurgere Trōiae.
Dūrāte, et vōsmet rēbus servāte secundīs!”
Tālia vōce refert cūrīsque ingentibus aeger
spem vultū simulat, premit altum corde dolōrem.