Carm. III. 9 - Donec gratus eram

Altercatio cum Lydia

Altercatio cum Lydia
Metrum: Asclepiadium systema IV

HOR. Dōnec grātus eram tibī
nec quisquam potior bracchia candidae
cervīcī iuvenis dabat,
Persārum viguī rēge beātior.

LYD. Dōnec nōn aliā magis
ārsistī neque erat Lȳdia post Chloēn,
multī Lȳdia nōminis,
Rōmānā viguī clārior Īliā.

HOR. Mē nunc Thressa Chloē regit,
dulcēs docta modōs et citharae sciēns;
prō quā nōn metuam morī,
sī parcent animae fāta superstitī.

LYD. Mē torret face mūtuā
Thūrīnī Calais, fīlius Ornytī;
prō quō bis patiar morī,
sī parcent puerō fāta superstitī.

HOR. Quid sī prisca redit Venus
dīductōsque iugō cōgit aēneō;
sī flāva excutitur Chloē
rēiectaeque patet iānua Lȳdiae?

LYD. Quamquam sīdere pulchrior
ille est, tū levior cortice et improbō
īrācundior Hadriā;
tēcum vīvere amem, tēcum obeam lubēns.